BODY&MIND lekce

Cvičení Body&Mind jsou zaměřená na celkovou kompenzaci nejen pohybu, ale i našeho životního stylu. Rozvíjí rovnováhu, sílu, flexibilitu a soustředění. Tyto principy jsou základem pro jakýkoliv pohyb. V lekcích se mimo to učí, jak správně dýchat a následně pak plně využít kapacitu plic, což příznivě ovlivňuje srdečně cévní a lymfatický systém, lépe okysličuje pokožku, dokonce uvolňuje fyzický i psychický stress a ovlivňuje náladu. Tato cvičení také pracují se středem těla, což je místo, kde se nachází těžiště a zároveň místo, odkud, při správném zpevnění, vychází síla do celého těla. Posílený střed těla ovlivňuje správný, vzpřímený postoj a tím nám automaticky dodává sebevědomí.

Rovnováha je zásadní kvalita pro plynulý a efektivní výkon, dává nám nezbytně nutnou podporu při pohybu.

Síla nám dává energii v pohybu, je hnacím motorem v naší námaze a vypětí, pomáhá nám uskutečnit vysněné cíle. Jde ruku v ruce s flexibilitou, bez ní je omezená.

Flexibilita nám umožňuje použít sílu v plném rozsahu. Správně protažené a posílené svaly a vazy umožňují maximální výkon.

Soustředění. Díky správné rovnováze, síle a flexibilitě můžeme dosáhnout maximálního výkonu, ale ne maximálního výsledku. Soustředění tedy hraje nejvyšší úlohu při dosažení jakéhokoli cíle.

Dech zobrazuje a vytváří stav naší mysli. Při pomalém a hlubokém dýchání je téměř nemožné být nervózní a rozčilený. Zklidňuje nás a také kompenzuje po zátěži.

Lekce Body&Mind tedy doporučujeme každému. Věk nehraje roli. Svou náplní pomáhají k dosažení individuálních cílů.