Funkční trénink

Trénink, který by měl zajistit, že pohyb jedince je prováděn správně tak, aby měl efekt pro každého jednotlivě a zajistil tak slibovaný výsledek – funkční tělo.  Původní význam a základy takovýchto tréninků vychází z fyzioterapie a rehabilitace, kde hlavním cílem je zajištění funkčnosti a zachování, případně obnovení pohybových návyků.

Jak toho dosáhnout ve skupinové lekci, když každý člověk má jiné držení těla a jiné pohybové stereotypy?

Kvalitu rozhodně zajišťuje vzdělaný instruktor, který je znalý zdravotního stavu svých klientů a je schopný připravit zábavné kondiční cvičení vycházející ze základních bodů typických pro funkční trénink:

  • Komplexní pohyb, spojený ve všech rovinách (čelní, boční a příčná), kde se předpokládá zapojení několika svalových partií najednou.
  • Zapojení středu těla neboli hlubokého stabilizačního systému. Střed těla je místo, ze kterého čerpáme stabilitu, místo, kde se nachází těžiště, místo, ze kterého vychází síla do celého těla.
  • Procvičování páteře ve všech jejích směrech (předklon, úklon, záklon, rotace).
  • Vyrovnání svalové dysbalance. Svalový nepoměr má každý z nás, někdo více, někdo méně (pravák a levák), někdo si svalový nepoměr vytvoří během života jednostranným pohybem, ať už v práci anebo při sportu. Ve funkčním tréninku se na tyto změny musíme individuálně zaměřit, aby byl zajištěn rovnoměrný rozvoj.

Cílem cvičení je trénovat svaly, aby správně fungovaly v každodenním životě, při běžných úkonech. Trénink připravuje tělo na správnou reakci v nečekaných situacích (leknutí se, uklouznutí, zakopnutí…) a je tedy prevencí možného zranění.

Funkční trénink je cesta, jak bezpečně dosáhnout svého cíle – fungujícího a výkonného těla a mozku.