XF hygienická pravidla | Xplorefitness Praha 1

Pro vaší i naší ochranu jsme udělali maximum. Disponujeme obrovskými vzdušnými prostory, nyní perfektně připravenými, vyčištěnými, dezinfikovanými a větratelnými samostatnou klimatizací s nasáváním vzduchu zvenku. Úklid s dodržováním všech bezpečnostních opatření (dezinfekce) máme zajištěn po celou otvírací dobu. Jsme na vás připraveni a chceme, abyste se u nás cítili bezpečně! Pravidla, která musíte u nás dodržovat, naleznete pod obrázkem. Prosíme o jejich prostudování. Nemocným klientům je do XF vstup zakázán, děkujeme, že jste ohleduplní a zodpovědní k sobě i druhým!


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU XPLORE FITNESS NA PŘÍKOPĚ


Příchod & obecná pravidla pro jednotlivé prostory XF

 • dezinfikujte si ruce při vstupu, v průběhu i při odchodu z XF; v celém prostoru XF je 5 ANTI-COVID POINT
 • přicházejte v rouškách zakrývající nos a ústa; je povinností je používat při komunikaci s personálem a volném pohybu v prostoru bez cvičení (rouška by měla být zavěšena na krku či v kapse sportovního oblečení)
 • noste si každý svůj osobní ručník;  je povinností jej používat při cvičení a k osobní hygieně; ručníky nejsou z důvodu zabezpečení našeho personálu k dispozici (klient si odnáší ručníky i osobní věci s sebou domů)
 • noste si vlastní zámečky na uzamčení skřínek; v případě, že ho zapomenete, je zámek k zakoupení na recepci
 • nepřinášejte do prostoru fitness ceniny ani drahé předměty; v případě nutnosti jsou k dispozici trezory v prostoru XF (klíčky jsou k vyzvednutí na recepci)
 • dodržujte při příchodu, pohybu, cvičení i odchodu bezpečnostní rozestupy 2 metry; pozdravy potřesením rukou vynechte – jedeme lokty😊
 • naše recepce je chráněna ochranným sklem a rouškami; při předání karet pro vstup mějte vydezinfikované ruce, pro vaší bezpečnost si kartu můžete dezinfikovat na našich ANTI-COVID POINT

ŠATNY A SPRCHY

 1. v šatnách dodržujte bezpečností rozestupy min. 2 m; ohleduplně a operativně se řiďte rozumem, tzn. vyčkám, pokud je u mé skříňky jiný klient nebo se posunu na místo, které mi umožní bezpečný odstup (buďme k sobě tolerantní) 
 2. v prostoru šaten, sprch a toalet jsou umístěny dezinfekce; používejte před vstupem i po opuštění prostoru; dezinfikujte si skříňku, toaletu či sprchu před použitím; veškeré volné prostory jsou současně pod dohledem našeho úklidového personálu
 3. sprchy splňují veškerá bezpečností opatření svými pevnými předěly; ve sprchách používejte k osobní hygieně mýdlo, sprchu po odchodu spláchněte dostatečným množstvím vody; k použití je v prostoru sprch také dezinfekce

Prosíme klienty, aby čas v prostoru šaten a sprch zkrátili na nezbytné minimum!

Pravidla při cvičení

 • ROUŠKY
 1. skupinové lekce bez roušek; rozestupy 2 metry; lekce řízené lektorem; klient si hlídá bezpečný odstup
 2. posilovna bez roušek; rozestupy 2 metry; platí pro trénink s trenérem i individuální cvičení klientů (nasazená rouška nutná při pohybu v prostorách XF při komunikaci s personálem a v místech kumulace lidí, buďme ohleduplní k druhým!)
 • omezený počet návštěvníků (300/1okamžik); naše velké prostory o rozloze sportovní plochy 2000m2 splňují kapacitní podmínky; disponujeme navíc vysokými stropy a samostatnou klimatizací nasávající čerstvý vzduch zvenku
 • dezinfikujte stroje a pomůcky PŘED i PO použití; dezinfekce naleznete v celém prostoru
 • dodržujte vzájemnou minimální vzdálenost 2 m nejen při cvičení
 • Virtual cycling povolen pro max. počet 10 osob; buďme v prostoru ohleduplní…

Děkujeme klientům, že se našimi pravidly řídí a napomáhají v XF k pocitu bezpečí. Děláme to pro sebe!


Category