Let´s Be Active v XF | Xplorefitness Praha 1

Xplore Fitness se připojuje k 6ti týdenní evropské výzvě, jejíž cílem je rozhýbat Česko


Dne 29.9. 2019 ve 10:00 hodin otevíráme Xplore Fitness všem novým zájemcům zdravého pohybu, kteří se rozhodnou přijmout evropskou výzvu Let´s Be Active, v rámci níž si vyzkouší nejen jednotlivé formy cvičení, ale především nastartují své pohybové aktivity s jasným cílem – zlepšit svou fyzickou kondici a vydat se cestou zdravého pohybu a aktivního způsobu života.

ŽIJME ZDRAVĚJI!

Xplore Fitness klientům Let´s Be Active nabízí

  • speciální členství „LBA“ za cenu 1790,- Kč v rámci 6ti týdenní výzvy / 6 týdnů trvající neomezené členství do posilovny i na skupinové lekce /
  • úvodní konzultaci, která se bude konat dne 29.9.2019 od 10:00 hodin v prostorách XF, kde budou klientům představeny veškeré služby nabízené v rámci tohoto speciálního členství a doporučení vhodných sportovních aktivit
  • úvodní (a závěrečné) měření na přístroji InBody, kde klienti získají informace o jejich tělesné kondici
  • obecná pravidla, jak zdravě jíst (aneb naše stravovací desatero)
  • personifikované doporučení fyzických aktivit pro jejich skvělé výsledky
  • rozvrh skupinových lekcí Xplore Fitness + rozvrh Virtual Cycling vč. krátkého vysvětlení, co se pod názvy jednotlivých lekcí skrývá
  • 1x voucher na „INTRO“ s trenérem (tedy bezplatnou 30 min konzultaci s trenérem)
  • 1 speciální lekci pro klienty Let´s Be Active pod vedením zkušených lektorů Xplore Fitness

Klient, který se rozhodne zapojit do 6ti týdenní výzvy Let´s Be active, musí:

  • učinit vlastní rozhodnutí a přijmout výzvu 😊
  • vybrat si své „domovské“ fitness centrum (Xplore Fitness Na Příkopě 17) zakoupením speciálního členství „LBA“
  • navštívit úvodní schůzku a získat potřebné informace u personálu (kontaktní osobou za Xplore Fitness je Gabriela Ponert, manažer Xplore Fitness);

(registrace na úvodní schůzku proběhne e-mailem na gabriela.ponert@xplorefitness.cz)

  • vyplnit aktivační formulář výzvy (na úvodní schůzce či při 1. návštěvě XF)
  • zvolit si dle doporučení XF aktivity, které budou přínosem a radostí na osobní cestě k aktivnímu životnímu stylu
  • zaznamenávat veškeré aktivity do formuláře, který bude součástí vyhodnocení evropské výzvy Let´s Be Active

P.S. Pro všechny klienty, kteří přijmou 6ti týdenní výzvu Let´s Be Active není datum 29.9.2019 striktním začátkem. U nás v Xplore Fitness můžete začít kdykoliv. Záleží jen a jen na vás! V těchto případech vždy kontaktujte v předstihu naší manažerku, Gabrielu Ponert, abychom se mohli každému klientovi osobně věnovat.


Více informací naleznete na stránkách České Komory Fitness zde: https://komorafitness.cz/lba2019/

Category