PRAVIDLA KLUBU

Xplore Fitness Na Příkopě 

 1. Zdraví a bezpečnost
 • Cvič zdravý, případně se schválením lékaře.
 • Cvič vždy bezpečně a s ohledem na ostatní.
 • Cvičíš na vlastní nebezpečí.
 1. Vstup do posilovny
 • Do posilovny je zakázán vstup pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek.
 • Kouření je přísně zakázáno v celém objektu.
 • Děti do 15 let smějí do posilovny pouze pod dohledem rodičů, instruktora anebo osobního trenéra.
 1. Čistota a pořádek
 • Čistá sportovní obuv a oblečení vhodné na cvičení je u nás samozřejmost.
 • Cvičení na boso a oblečen do půl těla v Xplore Fitness nepraktikujeme.
 • Dodržuj hygienu a při cvičení používej ručník jako podložku pod své tělo; pokud ho nemáš, na recepci ti rádi zapůjčíme.
 1. Uvnitř posilovny
 • S ohledem na čistotu a komfort klientů v naší posilovně nepoužíváme magnesium.
 • Vzpírání s následným zahazováním závaží, trhy, nadhozy (snatch, clean&jerk) a údery čímkoliv do země je přísně zakázáno. Veškeré závaží na osách musí být vždy zajištěno úchyty k tomu určenými (jsou součástí konstrukce).
 • Uklízej po sobě náčiní na určené místo. Neodhazuj činky a závaží z výšky na zem, nepokládej je na čalouněné části strojů, ale využij tlumící desky pro to určené.
 • Během cvičební pauzy neseď na posilovacích strojích, dopřej možnost používat stroje také ostatním.
 • Pokud potřebuješ poradit, jak zacházet s posilovacími stroji, obrať se na recepci anebo osobního trenéra, který se zrovna nevěnuje individuálnímu tréninku.
 • Tašku nechej v šatně, neodkládej ji různě po posilovně, kde se o ni můžou ostatní zranit, v lepším případě jen překáží.
 • Jakoukoliv závadu prosíme hlásit na baru, recepci anebo vedení.
 1. Strečinková zóna
 • Strečinková zóna je určena na protahování před anebo po cvičení, k tréninku koordinace a práci na středu těla s použitím balančních pomůcek jako je Bosu, Fit ball, over ball a expandery, žebřiny. Činky a závaží v této zóně nemají své místo, nepatří tam.
 • Při cvičení na podložce, podlaze, také na velkém míči vždy používej pod sebou ručník.
 • Zóna je určená také pro fyzioterapii, dynamické a prostor zabírající cvičení tady nepraktikujeme, chovej se tedy klidně s ohledem na soukromí ostatních klientů.
 1. Mobilní telefon
 • Nechej nejlépe v šatně, pokud ho musíš mít u sebe, vypni si zvonění.
 • Nepoužívej telefon, když cvičíš na posilovacím stroji, zdržuješ tím ostatní.
 1. Závěr
 • Ve fitness jsme si všichni rovni, ať už chceme hubnout, nabírat svalovou hmotu nebo se prostě dostat do lepší kondice. Ženy, muži, nováčci, pokročilí –všichni máme jediný cíl. Chceme se zlepšovat a být v příjemném prostředí.
 • Chovej se tedy tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.
 • V Xplore Fitness máš možnost využít osobní trenéry, kteří s námi spolupracují. Působení jiných trenérů netolerujeme.